Bij de noodstop oefening, gaat het erom om de auto zo snel mogelijk stil te zetten. Op onze natte baan kunnen de cursisten met en zonder ABS (Anti Blokkeer Systeem) trainen. De skidcar heeft geen hulpmiddelen, dus ook geen ABS. De cursisten leren bij de noodstop te remmen zonder geblokkeerde wielen met rem opbouwend vermogen. De cursisten bouwen de remdruk steeds iets verder op naar mate de auto vertraagt, hierdoor houdt de auto grip. Een gevolg van een noodstop en erg natuurlijke reactie voor niet ervaren bestuurders is volop de rem te trappen, hierdoor zullen de wielen blokkeren en is de auto onbestuurbaar. Daarom leren wij onze cursisten ook (met een auto zonder ABS) van geblokkeerde wielen (slip) weer rollende wielen (grip) te krijgen, zonder dat de cursist de rem te veel los laat (te veel rol = weer snelheid). Want met rollende wielen kan de bestuurder de auto weer besturen. De cursist kan ook de werking van ABS ervaren. ABS het Anti Blokkeer Systeem zorgt ervoor dat de wielen minimaal blokkeren, ABS laat de rem een beetje opkomen, zodat de wielen weer rollen en de bestuurder de auto de bocht door kan sturen.

Er zijn oude ABS systemen (oude auto's) of auto's waarbij het ABS niet optimaal werkt (niet goed afgesteld of de wat goedkopere auto's). Deze ABS systemen kunnen de rem te veel laten opkomen, waardoor de auto weer te veel door rolt. Het beste is altijd voor een hulpmiddel te zitten, dus net voor de grens van ABS/blokkeren te remmen. Zo rollen de wielen (grip), heb je maximale remdruk/kracht en kan de bestuuder nog steeds de auto sturen (pas op wel met een kleine stuur uitslag) door de bocht.

Noodstop - Dit filmpje is inclusief uitwijk maoeuvre en gebeurd niet met eigen auto, maar met auto's van ons. Omgaan met ABS -  Uitleg