De uitwijk manoeuvre is het vervolg op de slalom oefening. Bij deze oefening wordt er iets harder gereden. De situatie die nagebootst wordt is, dat de cursist op zijn eigen rijbaan rijdt op de rechter weghelft en er overwachts een auto van rechts de weg op draait zonder de cursist voorrang te geven. De cursist is te laat met remmen en zal een uitwijk manoeuvre moeten uitvoeren. Nadat de uitwijk manoeuvre is uitgevoerd zal de cursist weer zo snel mogelijk naar eigen weghelft moeten sturen. Om eventuele tegenliggers te vermijden.

In het volgende video ziet u een cursist de uitwijk manoeuvre uitvoeren op onze natte slipbaan.